Erasmo

CONTRACT DE FRANCIZĂ
Nr. …….. data ………….

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1. Societatea Comercială …………….. cu sediul în …………… str. ………………. nr. ….. judeţul/sector al municipiului Bucureşti ………………. telefon ……………. fax …………….. înmatriculată la Registrul comerţului sub nr. ………… şi codul fiscal nr. …………… având contul de virament nr. …………….. la Banca …………………… reprezentată prin ……………………… cetăţean ………… legitimat cu act de identitate/paşaport nr. ………….. având funcţia de …………….. în calitate de FRANCIZOR şi
………………………………….

6. B. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

a) Să deschidă în termen de …….. zile de la data semnării prezentului contract, magazine, amplasate la adresa ……………………………….;
b) Să transmită francizorului informaţii şi fotografii de bună calitate privind clădirea fiecărui magazin, cu determinarea vecinătăţilor fiecăreia, înainte cu cel puţin 30 de zile de la achiziţionare; în cazul în care francizorul are obiecţii în ceea ce priveşte clădirea sau vecinătăţile acesteia, beneficiarul nu va achiziţiona magazinul;
c) Să transmită francizorului după ce a primit aviz favorabil de la acesta, toate actele încheiate în legătură cu magazinul ce urmează să-l folosească împreună cu planul de organizare a spaţiului achiziţionat;
d) Să respecte design-ul stabilit de francizor, inclusiv indicaţiile privitoare la mobiliar, decoruri etc;
e) Să asigure pentru fiecare magazin o suprafaţă conform planului de organizare, avizat de francizor;
f) Să plătească cheltuielile de cazare, transport şi salarizare a personalului instruit;
g) Să folosească know-how-ul şi informaţiile primite de la francizor numai în scopul deschiderii de magazine pentru produsele ce fac obiectul acestui contract şi desfăşurării activităţii acestora;
i) Să utilizeze mărcile, numele comercial şi alte simboluri transmise, numai în legătură cu produsele convenite şi numai în stilurile, formele, culorile şi mărimile autorizate în scris de francizor;
j) La ajungerea la termen a prezentului contract să înceteze folosinţa mărcilor cedate şi să restituie francizorului toate documentele privind mărcile respective;
k) Pe durata contractului şi după încetarea lui, beneficiarul să nu includă în numele său comercial vreun nume sau o marcă din cele care fac obiectul contractului;
l) Să aducă la cunoştinţa francizorului orice atingere sau contestare a mărcilor cesionate din partea unor terţe persoane, în teritoriu şi să ia măsurile corespunzătoare. Cheltuielile efectuate pentru asemenea măsuri vor fi suportate în mod egal de cele două părţi.
m) Activitatea de distribuţie a produselor. Beneficiarul să utilizeze magazinele numai pentru vânzarea produselor furnizate de francizor ori de terţe persoane agreate în scris de către francizor;
n) Să desfăşoare o activitate în conformitate cu standardele, metodele şi formele stabilite de francizor prin contract şi prin instrucţiuni ulterioare, comunicate beneficiarului. Această activitate se va desfăşura sub marca, numele comercial şi conform cu practica de afaceri a francizorului;
o) Să asigure personalului, pe cheltuiala sa, uniforme cu emblema francizorului;
p) Să facă cunoscut terţilor şi consumatorilor că este beneficiarul francizorului ………………………..
r) Va folosi în cadrul magazinelor sale numai articolele promoţionale (ambalaje, embleme etc.) care sunt aprobate în scris de francizor. Francizorul va furniza astfel de articole la cererea şi pe costul beneficiarului;
s) Întreaga activitate a beneficiarului se va desfăşura în contul, pe cheltuiala şi pe riscul său, fără a aduce vreo atingere numelui sau reputaţiei francizorului;
t) Să aibă o atitudine cinstită, civilizată şi plină de curtoazie faţă de partenerii de afaceri şi consumatori şi să rezolve cu solicitudine şi cu bună-credinţă orice reclamaţie provenită de la aceştia;
u) Să informeze permanent şi imediat pe francizor asupra schimbărilor ce survin pe plan legislativ, administrativ şi de afaceri, în teritoriu;
v) Va vinde produsele la preţuri care să nu fie mai mici decât preţul lor de achiziţie.

COMENZILE ADRESATE FRANCIZORULUI.

x) Beneficiarul să comande francizorului înainte cu …….. zile de deschiderea magazinului o cantitate de produse necesară desfăşurării unei activităţi rentabile;
y) Să se asigure cu un stoc de produse care să permită o activitate continuă;
z) Să achite francizorului contravaloarea produselor, să plătească redevenţa lunară şi să suporte contravaloarea cheltuielilor de transport şi de asigurare a produselor.

7. LIVRAREA PRODUSELOR

1. Produsele comandate de beneficiar vor fi livrate de francizor acestuia sau agenţilor sau la ……………………… (se indică locul şi modalitatea de livrare, de exemplu – franco; depozit francizor; FOB portul de încărcare etc).
2. Pentru viciile apărute sau pierderea produselor, francizorul răspunde numai dacă viciul (pierderea) a fost constată de beneficiar sau de agenţii săi, în momentul livrării şi a fost anunţată francizorului în termen de ……….. an/zile de la data livrării;
– în cazul în care francizorul cere beneficiarului retragerea unor produse de pe piaţă, beneficiarul va fi despăgubit pentru toate pierderile suferite, mai puţin pierderile de profit. Dacă beneficiarul nu dă curs cererii francizorului, nu va răspunde pentru eventualele pagube suferite de beneficiar ca rezultat al distribuirii produselor respective.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: